ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Nasze doświadczenie w zarządzaniu projektami jako inwestor zastępczy sięga roku 1999, dlatego możemy podjąć się nawet największych wyzwań inwestycyjnych.

Zarządzanie projektem inwestycyjnymDziałalność inwestycyjna jest obciążona wieloma ryzykami operacyjnymi, które rozpoznać i kontrolować mogą wyłącznie osoby posiadające praktyczną wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie. Dlatego wierzymy, że nie istnieje zawód “uniwersalnego kierownika projektu”. Umiejętność zarządzanie projektami jest kluczowa, ale niewystarczająca dla osiągnięcia sukcesu, jeśli brakuje specyficznej wiedzy i doświadczania branżowego. Nasz zespół, ze względu na swoje doświadczenie, specjalizuje się w zarządzaniu budowlanymi projektami inwestycyjnymi, w szczególności związanymi z budową obiektów przemysłowych oraz centrów handlowych. Zarządzanie tego typu inwestycjami wprowadza dodatkowy aspekt do pracy inwestora zastępczego, a jest nim zarządzanie zmianami. Zagadnienie to pojawia się zwłaszcza przy projektach inwestycyjnych, związanych z wielkopowierzchniowym budownictwem handlowym oraz nowoczesnym budownictwem przemysłowym. Projekty takie powstają just in time, co z kolei wynika z ciągłej optymalizacji obiektu pod potrzeby przyszłych użytkowników.

W ramach usług związanych z zarządzaniem projektem inwestycyjnym pełnimy role zależne od potrzeb inwestora – począwszy od przejęcia pełnej odpowiedzialności za przebieg inwestycji w roli Inwestora Zastępczego, poprzez role bardziej specyficzne, jak Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z polskim prawem budowlanym czy Inżynier Kontraktu FIDIC.

INWESTOR ZASTĘPCZY

 Inwestor zastępczy

Jako inwestor zastępczy zabezpieczamy prawny, finansowy i techniczny interes inwestora. Do naszych zadań w szczególności należą:

- organizacja procesu budowlanego w imieniu inwestora;
- udział w postępowaniu o pozwolenie na budowę i użytkowanie;
- przetargi i negocjacje umów z wykonawcami;
- nadzór i koordynacja projektu oraz robót budowlanych;
- kontrola kosztów i jakości oraz działania korygujące;
- odbiory techniczne i urzędowe.

Więcej

INSPEKTOR NADZORU

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem inwestora i to on w głównej mierze sprawuje kontrolę zgodności realizowanego projektu z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, pozwoleniem na budowę jak również jakością robót i materiałów budowlanych.

Nawet jeżeli nie zostało to obligatoryjnie określone w decyzji pozwolenia na budowę, warto jest zatrudnić inspektora nadzoru, który w imieniu inwestora zadba o jakość prac budowlanych.

Więcej

INŻYNIER KONTRAKTU FIDIC

Informacje na temat kontraktu FIDIC

Inżynier Kontraktu FIDIC Engineer (Konsultant Consultant) jest przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym przez niego do podejmowania działań i decyzji ekonomiczno-organizacyjnych oraz technicznych związanych z realizacją kontraktu realizowane zgodnie ze standardami FIDIC. Ze względu na zakres zadań Inżynier Kontraktu jest zwykle organizacją wieloosobową.

Więcej

INNE USŁUGI DORADCZE

Usługi doradcze przu budowie - PMJ

Niezależnie od pozostałych usług oferujemy także doradztwo gospodarcze i konsultacje inwestycyjne, a w tym m. in.:
- badanie stanu prawnego nieruchomości;
- analiza rentowności i wykonalności techniczno-ekonomicznej inwestycji;
- ocena ryzyka operacyjnego;
- kosztorysowanie, planowanie budżetu i harmonogramów.

 

LASEROWA INWENTARYZACJA 3D

Głównym celem laserowej inwentaryzacji 3D jest odwzorowanie geometrii świata rzeczywistego w wirtualnej przestrzeni oprogramowania CAD.

laserowa-inwentaryzacja-3D-PMJWyniki laserowej inwentaryzacji 3D mają wiele zastosowań. Są podstawą przy inwentaryzacji architektonicznej zabytków, aby stworzyć odpowiednią dokumentację opisującą stan budowli oraz umożliwić wizualizację i prezentację tych zabudowań. Wykorzystywane są także w celu posiadania trójwymiarowej mapy otoczenia, np. podczas inwentaryzacji dworców kolejowych, węzłów drogowych, nasypów, umożliwiając łatwe zaplanowanie przyszłych inwestycji. Ponadto, skanowanie laserowe stosowane jest przy inwentaryzacji budynków i hal przemysłowych oraz linii technologicznych w celu digitalizacji maszyn i urządzeń, zmiany organizacji wewnątrzzakładowej lub modernizacji.
Firma PMJ zajmuje się tymi wszystkimi aspektami inwentaryzacji 3D, ze szczególną ekspertyzą w obszarze inwentaryzacji budynków, hal przemysłowych oraz lini technologicznych. Wieloletnie doświadczenie w branży przemysłowej, wiedza techniczna i znajomość programów CAD-owskich przy tej pracy dają nam możliwość przygotowania ze skanów bardzo dobrej jakości modeli 3D. Są one wykonane zawsze w zgodności z normami i wymaganiami klienta, aby w przyszłości dać możliwość łatwej modernizacji i reorganizacji nawet całej fabryki.

SKANOWANIE 3D BUDYNKÓW I INSTALACJI (LASERSCANING)

skanowanie-budynkow-3D

Inwentaryzacja 3D dokonywana za pomocą skanera 3D jest to, najprościej ujmując, najnowsza technologicznie, najdokładniejsza, najszybsza i bezinwazyjna metoda zbierania danych na temat budynku. Wynikiem skanowania z różnych miejsc (które trwa dosłownie kilka minut) są dane pomiarowe – miliony punktów pomiarowych – które tworzą, tzw. chmurę punktów. Po wstępnej obróbce, polegającej na „nałożeniu” wyniku pomiaru, bardzo szybko możemy otrzymać wizualizację danego obiektu. Skanowanie tą metodą może być wykorzystane w wielu rodzajach obiektów, od lini telegraficznych i ciągów komunikacyjnych, poprzez obiekty przemysłowe, inżynieryjne i ich instalacje, aż po obiekty zabytkowe.

W naszej pracy stosujemy skanery znanej i renomowanej firmy Laica Geosystems, charakteryzujące się wysoką wydajnością (skanujące do 1 mln punktów na sekundę) i bardzo dobrą dokładnością na duże odległości. Z wykorzystaniem Leica TruView, pluginu dla przeglądarki Internet Explorer, mamy możliwość otwierania, podglądania, mierzenia i komentowania chmury punktów przez Internet. Ponadto, w zakresie wykorzystywanej technologii, sprzętu i wiedzy współpracujemy z jedną z największych firm europejskich w tej branży, Bestand 3D z Niemiec.

 

MODELOWANIE CAD 3D ZESKANOWANYCH OBIEKTÓW

modelowanie-CAD-3D

Oczywiste jest iż sam proces zeskanowania budynku za pomocą lasera nie jest wystarczający. Plik zawierający „chmurę punktów” to tylko czarno-białe, ziarniste zdjęcie, które nawet po prostej obróbce, czyli nałożeniu wyników skanowania kilku laserów, daje niemodyfikowalną w programach CAD-wskich, czasami za bardzo szczegółową wizualizację obiektu. Podsumowując, wizualizacje takie są mało użyteczne w procesie projektowania i modernizacji. Niezbędne jest stworzenie rzutów 2D oraz modeli 3D utworzonych w znanych formatach CAD-owskich. Ponadto, w wielu przypadkach inwentaryzacji, niepotrzebne jest skanowanie całego budynku, gdy np. zinwentaryzowana ma zostać tylko nowo powstała instalacja doprowadzająca farbę do komór lakierniczych. Oczywiste w tej sytuacji jest, że metoda skanowania laserowego jest niepotrzebna, dostarczająca za dużo informacji, a przy tym może okazać się zbyt kosztowna. Potrafimy rozpoznać takie sytuacje i podjąć potrzebne i efektywne działania, które nie narażą inwestora na niepotrzebne koszta.