PROGRAMOWANIE TEKLA STRUCTURES

Program Tekla Structures firmy Trimble to świetne narzędzie 3D BIM od opracowywania dokumentacji warsztatowej, jednak jego możliwości są niewyobrażalnie większe jeśli wykorzysta się możliwość programowania.

tekla-open-apiProjektowanie 3D w programie Tekla Structures to czysta przyjemość, gdyż program jest niezwykle funkcjonalny, ale także bardzo wydajny. Można w nim równocześnie projektować konstrukcje stalowe oraz żelbetowe wykonywane na budowie lub jako prefabrykaty. Dokumentacja 2D jest generowana automatycznie jako widoki i przekroje modelu wraz ze wszelkimi niezbędnymi opisami, spoinami, wymiarami i właściwościami materiałów czy elementów zakupowych. Jednak prawdziwa potęga tego programu ujawniania się wtedy gdy świadomy użytkownik sięgnie głębiej do jego ustawień lub samodzielnie zaprogramuje dodatkowe funkcjonalności.
Rozszerzanie funkcjonalności programu Tekla jest możliwe dzięki dostępowi do biblioteki obiektów tego programu poprzez Open API, które działa w środowisku .NET co daje dodatkowe możliwości oprogramowania interakcji programu z systemem operacyjnym czy systemem plików. Na przykład można stworzyć funkcję, która będzie czytała z zewnętrznego pliku XLS informacje o parametrach konstrukcji lub jej geometrii i następnie na tej podstawie automatycznie wygenerować odpowiedni model 3D. Można nie tylko oprogramowywać funkcje związane z modelowanie czy generowaniem rysunków, ale też wspomagać zarządzanie projektem, sterować wyświetlaniem obiektów, generować raporty itd. Świetnym pokazem możliwości programowania są wtyczki i komponenty dostępne na platformie Tekla Warehouse.

Usługi PMJ w zakresie programowania Tekla Structures
 • 1Wdrożenie i konfiguracja środowiska pracy
  • Pomoc przy wdrażaniu i instalacji
  • Tworzenie Template projektu
  • Konfiguracja kluczowych parametrów
 • 2Personalizacja dokumentacji i automatyzacja wydawania
  • Dostosowanie list materiałowych
  • Dostosowanie stylu rysunków
  • Automatyzacja wydawania dokumentacji
 • 3Programowe rozszerzanie funkcjonalności Tekla
  • Tworzenie indywidualnych komponentów
  • Rozszerzanie funkcjonalności programu
  • Integracja z systemami informatycznymi