PROJEKTOWANIE LINI LAKIERNICZYCH

Posiadamy bogate doświadczenie przy projektowaniu lakierni całych karoserii, jak i lakierni pojedynczych elementów metalowych i z tworzyw sztucznych.

Projektowanie lini lakierniczychJedną ze specjalizacji naszej firmy jest projektowanie kompletnych obiektów lakierniczych, a także modernizacja lakierni już istniejących dla m.in. takich gałęzi przemysłu jak:
– motoryzacyjny;
– maszynowy;
– meblowy.

Urządzenia do obiektów lakierniczych, projektowane i wykonywane są zgodnie z normami europejskimi w oparciu o indywidualne potrzeby klienta. Dla projektowanych przez nas obiektów na terenie Polski oraz poza granicami kraju prowadzimy nadzór wykonawczy podczas montażu. Jest to bardzo istotne ponieważ dzięki temu możemy zmniejszyć ryzyko błędów wykonawczych do minimum i w miarę jak najszybszy sposób dokonywać zmian w projekcie dostosowując je do istniejących warunków (strategia Just-In-Time).

 

 

Zgodnie ze specyfikacjami dla danego projektu wykonujemy dokumentację techniczną 3D oraz 2D poszczególnych elementów linii takich jak:
– miejsc załadunku elementów;
– urządzeń przygotowania elementów do lakierowania;
– konstrukcji stalowych;
– kabin lakierniczych;
– kabin do schładzania i osuszania elementów;
– miejsc rozładunku elementów.

Dostarczona przez nas dokumentacja spełnia normy europejskie i jest wykonywana w formatach dgn, dwg, PDF – akceptowanych przez największe koncerny samochodowe m.in. Daimler, BMW, VW. Nasi konstruktorzy posiadają wieloletnie doświadczenie z oprogramowaniami CAD, tj. MicroStacion, Auto CAD, Tricad, Catia V5. Każdy projekt budowlany wykonywany przez nas opracowywany jest wg schematu 3D zwanego BIM – Building Information Modeling. 

Polega to na wykorzystaniu oprogramowania już istniejącego w celu stworzenia adekwatnego i szczegółowego trójwymiarowego modelu projektu, który posiada zapisane informacje techniczne i fizyczne pomagające w przyszłości prawidłowo zarządzać obiektem lub jego modernizacją.

 

W zakres naszych usług wchodzi :
1. Projektowanie komór lakierniczych

  • lakierowanie proszkowe

Lakierowanie proszkoweMetoda ta polega na nakładaniu naelektryzowanych cząstek farby proszkowej na powierzchnię przewodzącą. Osadzona warstwa proszku utrzymuje się na powierzchni malowanego detalu dzięki siłom elektrostatycznym. Następnie pokryte farbą elementy są nagrzewane do temperatury 140…200 °C, w rezultacie czego proszek ulega stopieniu i polimeryzacji. Uzyskana powłoka lakiernicza jest odporna na korozję, chemikalia, wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne.

Zalety tej metody :
– brak emisji rozpuszczalników i rozcieńczalników do środowiska;
– prawie 100% wykorzystanie materiału malarskiego;
– otrzymywane powłoki o znacznej grubości (60…80 μm).

  • KTL – katodowe lakierowanie zanurzeniowe

KTL - katodowe lakierowanie zanurzenioweW tej metodzie wykorzystuje się przy powlekaniu właściwości elektrochemiczne. Polega to na wzajemnym przyciąganiu się materiałów o przeciwnych ładunkach elektrycznych, dzięki czemu uzyskuje się bardzo dobrą przyczepność. Dzięki tej metodzie uzyskuje się bardzo równomierną powłokę o jednakowej grubości i dobrej jakości powierzchni.

Zalety tej metody:
– dobra ochrona przed korozją;
– odporność na uderzenia mechaniczne;
– nieszkodliwość dla środowiska;
– można stosować jako powłoki kombinowane z innymi metodami lakierowania.

  • lakierowanie natryskowe

Lakierowanie natryskoweMalowanie natryskowe polega na natryskiwaniu farby pod ciśnieniem w postaci drobnych kropelek na element lakierowany. Jest to metoda wykorzystywana przy małych lakierniach, jak i dużych lakierniach dla przemysłu samochodowego w których rolę człowieka odgrywają roboty.

Zalety tej metody:
– bardzo duża dokładność lakierowania;
– możliwość lakierowania dekoracyjnego.

2. Projektowanie procesu technologicznego
3. Zarządzanie projektem
4. Nadzór wykonawczy